lördag, mars 29, 2008

Titlarna 41-50

Kitty och smuggelmysteriet, 1685-1686
Kitty hittar en skatt, 1716-1717
Kitty och den gamla fängelsehålan, 1743-1744
Kitty och chiffermysteriet, 1774-1775, 7 upplaga, 1989, Falun, 29:50
Kitty och spindelmysteriet, 1798-1799
Kitty och sjöodjuret, 1830-1831
Kitty och bönemattans hemlighet, 1857-1858
Kitty och den talande roboten, 1891-1892
Kitty och den mystiske trollkarlen, 1919-1920
Kitty och den mystiska papegojan, 1954-1955

Inga kommentarer: