fredag, maj 09, 2008

Hur var det nu med revideringar?

Ja hur var det nu med revideringar. Jonny har mycket information på sin webbsida och han var dessutom så snäll att han skrev ett långt svar här på bloggen. Nedan kommer hans svar som ett citat.


Hej!

Jag kan ju sammanfatta den information jag har här på bloggen.

Som bekant så reviderades de 34 första Kittyböckerna i USA åren 1959-1975. Vissa stereotyper togs bort, historierna kortades, tempot blev högre och karaktärerna justerades. Ibland kan jag tycka att de reviderade berättelserna flyter på bättre och är mer spännande. Å andra sidan är originalen mer detaljerade och välskrivna.

För Sveriges del hann som väl var de 34 första böckerna ges ut i översättningar som utgick från originalversionerna. Men jag har funnit att 14 av dessa böcker senare gavs ut reviderade och alltså finns i två svenska versioner.

På amerikanska hemsidor om Kitty anges att 8 av de reviderade historierna är så annorlunda att man kan tala om två helt olika historier, nämligen bok nr 2, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 18. Av dessa förefaller nr 4, 5, 11, 12 och 14 ha kommit även reviderade i Sverige, medan nr 2, 17 och 18 verkar ha lämnats i fred. Titlarna på de Kittyböcker som i Sverige således finns att tillgå med två helt olika historier är:#4: Kitty och diamantstölden. Rev. övers. tr fr. 1970-talet.#5: Kitty och hemligheten på ranchen. Rev. övers. senast fr. 13u.#11: Kitty och tvillingmysteriet. Rev. övers. senast fr. 11u.#12: Kitty och ekens hemlighet. Rev. övers. senast fr. 9u.#14 (#13 i Sverige): Kitty och de försvunna bevisen. Rev. övers. senast fr. 10u.De andra reviderade svenska böckerna uppvisar ibland ganska stora skillnader, men det är i grunden ändå samma historia. De är bok nr 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 (14 i Sverige), 21.

MVH/Jonny
28 december, 2007 10:44

Inga kommentarer: